STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TLX (TALEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 046,00 20 483,00 25 364,00 26 873,00 23 054,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 414,00 754,00 1 579,00 5 595,00 -514,00
Zysk (strata) brutto 350,00 641,00 1 472,00 5 418,00 -604,00
Zysk (strata) netto 275,00 511,00 1 183,00 4 606,00 -508,00
Aktywa razem 77 862,00 80 748,00 90 543,00 93 558,00 81 812,00
Kapitał własny 52 413,00 49 324,00 50 507,00 55 113,00 54 604,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09
Wartość księgowa na jedną akcję 17,47 16,44 16,84 18,37 18,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,17 0,39 1,54 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'03 IIQ'03 IIIQ'03 IVQ'03 IQ'04
Przychody netto ze sprzedaży 27 043,00 20 533,00 13 590,00 16 865,00 12 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 533,00 687,00 -176,00 1 300,00 -47,00
Zysk (strata) brutto 3 458,00 912,00 -111,00 1 327,00 -158,00
Zysk (strata) netto 2 420,00 571,00 -135,00 988,00 -200,00
Aktywa razem 55 136,00 50 365,00 48 835,00 51 375,00 45 888,00
Kapitał własny 41 338,00 39 509,00 39 374,00 40 359,00 40 159,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09
Wartość księgowa na jedną akcję 13,78 13,17 13,12 13,45 13,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,19 -0,05 0,33 -0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 109 936,00 124 057,00 113 037,00 107 897,00 94 766,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 636,00 8 415,00 6 465,00 7 531,00 8 342,00
Zysk (strata) brutto 10 697,00 7 810,00 5 893,00 7 108,00 7 881,00
Zysk (strata) netto 8 675,00 6 250,00 4 720,00 5 731,00 6 575,00
Aktywa razem 85 039,00 106 409,00 98 458,00 93 347,00 93 558,00
Kapitał własny 48 607,00 48 815,00 49 644,00 52 138,00 55 113,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09
Wartość księgowa na jedną akcję 16,20 16,27 16,55 17,38 18,37
Zysk (strata) na jedną akcję 2,89 2,08 1,57 1,91 2,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2001 2002 2003
Przychody netto ze sprzedaży - - 83 399,00 113 051,00 78 031,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 2 324,00 12 053,00 5 344,00
Zysk (strata) brutto - - 2 942,00 10 729,00 5 586,00
Zysk (strata) netto - - 2 129,00 7 456,00 3 841,00
Aktywa razem - - 49 490,00 56 977,00 51 375,00
Kapitał własny - - 32 062,00 38 918,00 40 359,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 3 000,09 3 000,09 3 000,09
Wartość księgowa na jedną akcję - - 10,69 12,97 13,45
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,71 2,49 1,28
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.11.2001 2001 DM BIG BG 1 570 Zysk obnizony z 3 mln zł
23.07.2001 2001 zarząd 70 000 3 500 Zarząd zmniejszył prognozę zysku netto na koniec tego roku do 3,5 mln zł z 6,6 mln zł, przychody bez zmian.
15.05.2001 2002 DM BIG BG 85 000 6 000 -
15.05.2001 2001 DM BIG BG 70 000 5 000 -
26.04.2001 2002 Elimar 89 900 6 500 -
26.04.2001 2001 DM BZ WBK 67 000 3 900 -
13.01.2001 2001 zarząd 85 000 9 000 -
13.01.2001 1999 zarząd 18 000 2 700 -
13.01.2001 2000 zarząd 60 000 6 000 -
09.09.2000 2000 Elimar 40 054 3 886 -