STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT (LGTRADE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 991,00 1 246,00 1 176,00 1 398,00 1 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46,00 213,00 121,00 126,00 26,00
Zysk (strata) brutto -54,00 205,00 123,00 132,00 2,00
Zysk (strata) netto -54,00 205,00 123,00 245,00 2,00
Aktywa razem 3 735,00 4 117,00 4 205,00 5 776,00 6 075,00
Kapitał własny 2 112,00 2 319,00 2 442,00 2 687,00 2 690,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,46 0,49 0,54 0,54
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,04 0,03 0,05 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 652,00 3 537,00 4 289,00 4 754,00 4 810,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 188,00 219,00 323,00 345,00 415,00
Zysk (strata) brutto 167,00 207,00 295,00 322,00 408,00
Zysk (strata) netto 142,00 176,00 198,00 283,00 521,00
Aktywa razem 2 584,00 3 442,00 3 534,00 3 714,00 5 776,00
Kapitał własny 1 508,00 1 685,00 1 883,00 2 166,00 2 687,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,30 0,34 0,38 0,43 0,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,04 0,04 0,06 0,10