STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT (LGTRADE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 316,00 1 058,00 1 342,00 991,00 1 246,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 228,00 16,00 140,00 -46,00 213,00
Zysk (strata) brutto 217,00 6,00 129,00 -54,00 205,00
Zysk (strata) netto 199,00 17,00 114,00 -54,00 205,00
Aktywa razem 3 638,00 3 529,00 3 714,00 3 735,00 4 117,00
Kapitał własny 2 011,00 2 028,00 2 166,00 2 112,00 2 319,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,40 0,41 0,43 0,42 0,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,00 0,02 -0,01 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 550,00 2 652,00 3 537,00 4 289,00 4 754,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40,00 188,00 219,00 323,00 345,00
Zysk (strata) brutto 21,00 167,00 207,00 295,00 322,00
Zysk (strata) netto 15,00 142,00 176,00 198,00 283,00
Aktywa razem 1 887,00 2 584,00 3 442,00 3 534,00 3 714,00
Kapitał własny 1 366,00 1 508,00 1 685,00 1 883,00 2 166,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02 5 009,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,30 0,34 0,38 0,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,03 0,04 0,04 0,06