STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH (JRHOLDING)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15,00 16,00 24,00 11,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -165,00 -117,00 -103,00 -160,00 -177,00
Zysk (strata) brutto -139,00 -96,00 -80,00 165 468,00 19 659,00
Zysk (strata) netto -139,00 -97,00 -80,00 134 206,00 15 887,00
Aktywa razem 37 116,00 37 078,00 36 986,00 202 615,00 237 394,00
Kapitał własny 33 278,00 33 181,00 33 101,00 167 307,00 183 194,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,85 0,85 0,85 4,29 4,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 -0,00 3,44 0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 017,00 603,00 945,00 1 158,00 1 307,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 409,00 480,00 474,00 425,00 445,00
Zysk (strata) brutto 541,00 531,00 418,00 1 032,00 224,00
Zysk (strata) netto 15,00 437,00 743,00 1 020,00 1 003,00
Aktywa razem 55 514,00 47 864,00 48 253,00 48 789,00 49 611,00
Kapitał własny 34 235,00 26 604,00 27 347,00 28 367,00 29 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 0,68 0,70 0,73 0,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 376,00 237,00 167,00 59,00 65,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 617,00 -492,00 -455,00 -535,00 -545,00
Zysk (strata) brutto 2 273,00 11 496,00 -1 591,00 1 418,00 165 154,00
Zysk (strata) netto 1 798,00 9 307,00 -1 489,00 427,00 133 890,00
Aktywa razem 26 369,00 42 485,00 42 874,00 37 127,00 202 615,00
Kapitał własny 24 507,00 33 796,00 32 977,00 33 417,00 167 307,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,63 0,87 0,85 0,86 4,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,24 -0,04 0,01 3,43
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 215,00 4 579,00 4 172,00 3 866,00 4 562,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 089,00 1 181,00 -6 003,00 1 487,00 -4 246,00
Zysk (strata) brutto 1 201,00 1 570,00 218,00 1 509,00 -4 477,00
Zysk (strata) netto 2 594,00 1 786,00 1 644,00 1 209,00 -5 837,00
Aktywa razem 59 570,00 63 018,00 56 683,00 55 412,00 47 864,00
Kapitał własny 26 941,00 29 111,00 30 737,00 32 802,00 26 604,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,69 0,75 0,79 0,84 0,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,05 0,04 0,03 -0,15