STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARI


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 677,00 392,00 252,00 130,00 525,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 209,00 8,00 -124,00 -183,00 126,00
Zysk (strata) brutto 199,00 -1,00 -134,00 -198,00 117,00
Zysk (strata) netto 199,00 7,00 -134,00 -198,00 117,00
Aktywa razem 1 726,00 1 712,00 5 117,00 5 191,00 5 074,00
Kapitał własny 453,00 461,00 3 934,00 3 732,00 3 849,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 571,44 7 571,44 7 571,44 8 371,44 24 256,20
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,06 0,52 0,45 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,00 -0,02 -0,02 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 677,00 392,00 252,00 130,00 525,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 209,00 8,00 -124,00 -183,00 126,00
Zysk (strata) brutto 199,00 -1,00 -135,00 -198,00 117,00
Zysk (strata) netto 199,00 7,00 -135,00 -198,00 117,00
Aktywa razem 1 726,00 8 220,00 8 099,00 8 045,00 7 929,00
Kapitał własny 453,00 4 114,00 3 979,00 3 731,00 3 848,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 571,44 7 571,44 7 571,44 8 371,44 24 256,20
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,54 0,53 0,45 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,00 -0,02 -0,02 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 077,00 1 223,00 1 324,00 691,00 1 465,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -521,00 -123,00 -589,00 78,00 9,00
Zysk (strata) brutto -581,00 -133,00 -598,00 26,00 -25,00
Zysk (strata) netto -581,00 -133,00 -598,00 25,00 -24,00
Aktywa razem 2 024,00 2 132,00 1 771,00 1 436,00 5 117,00
Kapitał własny 681,00 914,00 159,00 304,00 3 934,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 944,44 7 571,44 7 571,44 7 571,44 7 571,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,02 0,12 0,02 0,04 0,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,08 0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 232,00 1 350,00 1 374,00 690,00 1 465,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 321,00 -516,00 -219,00 64,00 52,00
Zysk (strata) brutto 248,00 -577,00 -234,00 10,00 13,00
Zysk (strata) netto 203,00 -585,00 -227,00 10,00 21,00
Aktywa razem 2 914,00 2 083,00 2 186,00 1 596,00 8 099,00
Kapitał własny 1 295,00 660,00 814,00 370,00 3 979,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 944,44 37 944,44 7 571,44 7 571,44 7 571,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,03 0,02 0,11 0,05 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,02 -0,03 0,00 0,00