STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IRL (INTERAOLT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 76 829,00 76 543,00 85 527,00 61 143,00 60 567,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 228,00 1 951,00 4 458,00 3 708,00 3 402,00
Zysk (strata) brutto 7 241,00 2 022,00 5 629,00 3 791,00 3 685,00
Zysk (strata) netto 5 857,00 1 427,00 5 145,00 3 637,00 3 166,00
Aktywa razem 50 605,00 47 924,00 58 412,00 38 763,00 41 346,00
Kapitał własny 16 915,00 13 273,00 26 903,00 15 730,00 18 475,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,85 0,66 1,35 0,79 0,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,07 0,26 0,18 0,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 88 683,00 92 433,00 107 072,00 90 516,00 101 575,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 087,00 4 154,00 5 978,00 4 219,00 4 414,00
Zysk (strata) brutto 7 008,00 4 148,00 7 085,00 4 098,00 4 648,00
Zysk (strata) netto 5 578,00 3 485,00 6 417,00 3 893,00 3 920,00
Aktywa razem 63 633,00 61 742,00 74 078,00 53 601,00 55 887,00
Kapitał własny 19 126,00 17 459,00 32 393,00 21 515,00 24 944,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,96 0,87 1,62 1,08 1,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 0,17 0,32 0,20 0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 188 744,00 157 510,00 138 932,00 141 787,00 240 663,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 294,00 19 297,00 10 165,00 8 220,00 14 178,00
Zysk (strata) brutto 13 105,00 18 815,00 11 721,00 8 343,00 14 698,00
Zysk (strata) netto 11 200,00 16 120,00 10 177,00 7 181,00 11 609,00
Aktywa razem 41 048,00 45 171,00 32 282,00 29 920,00 47 924,00
Kapitał własny 17 647,00 22 592,00 16 718,00 13 619,00 13 273,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 68 965,52 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 1,13 0,84 0,68 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,81 0,51 0,36 0,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 210 362,00 186 694,00 178 880,00 179 378,00 288 269,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 239,00 22 798,00 10 939,00 10 911,00 14 934,00
Zysk (strata) brutto 14 360,00 21 961,00 10 847,00 10 500,00 14 749,00
Zysk (strata) netto 12 343,00 18 819,00 9 256,00 8 974,00 11 454,00
Aktywa razem 65 021,00 67 685,00 51 704,00 48 433,00 61 742,00
Kapitał własny 17 913,00 24 998,00 19 023,00 17 973,00 17 459,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 68 965,52 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 1,25 0,95 0,90 0,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,94 0,46 0,45 0,57