STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IRL (INTERAOLT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 85 527,00 61 143,00 60 567,00 80 997,00 34 410,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 458,00 3 708,00 3 402,00 2 269,00 400,00
Zysk (strata) brutto 5 629,00 3 791,00 3 685,00 2 498,00 659,00
Zysk (strata) netto 5 145,00 3 637,00 3 166,00 2 144,00 558,00
Aktywa razem 58 412,00 38 763,00 41 346,00 49 894,00 30 513,00
Kapitał własny 26 903,00 15 730,00 18 475,00 21 386,00 18 679,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 0,79 0,92 1,07 0,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,18 0,16 0,11 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 107 072,00 90 516,00 101 575,00 17 870,00 58 153,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 978,00 4 219,00 4 414,00 551,00 2 696,00
Zysk (strata) brutto 7 085,00 4 098,00 4 648,00 3 686,00 2 904,00
Zysk (strata) netto 6 417,00 3 893,00 3 920,00 3 417,00 2 415,00
Aktywa razem 74 078,00 53 601,00 55 887,00 65 063,00 46 185,00
Kapitał własny 32 393,00 21 515,00 24 944,00 29 221,00 28 180,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,08 1,25 1,46 1,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,20 0,20 0,17 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 157 510,00 138 932,00 141 787,00 240 663,00 288 234,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 297,00 10 165,00 8 220,00 14 178,00 13 836,00
Zysk (strata) brutto 18 815,00 11 721,00 8 343,00 14 698,00 15 603,00
Zysk (strata) netto 16 120,00 10 177,00 7 181,00 11 609,00 14 092,00
Aktywa razem 45 171,00 32 282,00 29 920,00 47 924,00 49 894,00
Kapitał własny 22 592,00 16 718,00 13 619,00 13 273,00 21 386,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,13 0,84 0,68 0,66 1,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,51 0,36 0,58 0,71
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 186 694,00 178 880,00 179 378,00 288 269,00 317 034,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 798,00 10 939,00 10 911,00 14 934,00 15 163,00
Zysk (strata) brutto 21 961,00 10 847,00 10 500,00 14 749,00 19 517,00
Zysk (strata) netto 18 819,00 9 256,00 8 974,00 11 454,00 17 647,00
Aktywa razem 67 685,00 51 704,00 48 433,00 61 742,00 65 063,00
Kapitał własny 24 998,00 19 023,00 17 973,00 17 459,00 29 221,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,25 0,95 0,90 0,87 1,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,94 0,46 0,45 0,57 0,88