STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EXA (EXAMOBILE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 310,00 218,00 222,00 243,00 296,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 241,00 126,00 99,00 126,00 173,00
Zysk (strata) brutto 241,00 128,00 104,00 137,00 177,00
Zysk (strata) netto 219,00 117,00 95,00 124,00 160,00
Aktywa razem 1 700,00 1 823,00 1 921,00 2 025,00 2 195,00
Kapitał własny 1 668,00 1 784,00 1 879,00 2 004,00 2 164,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,23 1,30 1,38 1,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,08 0,07 0,09 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 566,00 526,00 426,00 793,00 996,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 282,00 143,00 39,00 518,00 592,00
Zysk (strata) brutto 285,00 146,00 45,00 530,00 610,00
Zysk (strata) netto 231,00 118,00 36,00 452,00 555,00
Aktywa razem 896,00 969,00 1 009,00 1 490,00 2 025,00
Kapitał własny 842,00 961,00 997,00 1 449,00 2 004,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,58 0,66 0,69 1,00 1,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,08 0,03 0,31 0,38