STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EXA (EXAMOBILE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 185,00 217,00 257,00 310,00 218,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 115,00 154,00 183,00 241,00 126,00
Zysk (strata) brutto 117,00 155,00 188,00 241,00 128,00
Zysk (strata) netto 99,00 132,00 161,00 219,00 117,00
Aktywa razem 1 177,00 1 310,00 1 490,00 1 700,00 1 823,00
Kapitał własny 1 149,00 1 281,00 1 449,00 1 668,00 1 784,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,79 0,88 1,00 1,15 1,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,09 0,11 0,15 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 534,00 566,00 526,00 426,00 793,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 252,00 282,00 143,00 39,00 518,00
Zysk (strata) brutto 262,00 285,00 146,00 45,00 530,00
Zysk (strata) netto 212,00 231,00 118,00 36,00 452,00
Aktywa razem 659,00 896,00 969,00 1 009,00 1 490,00
Kapitał własny 611,00 842,00 961,00 997,00 1 449,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,58 0,66 0,69 1,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,16 0,08 0,03 0,31