STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO (PROMISE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 107 741,00 146 058,00 140 062,00 180 337,00 104 758,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 937,00 2 372,00 -455,00 4 705,00 -1 046,00
Zysk (strata) brutto 2 579,00 3 308,00 -442,00 4 712,00 -1 166,00
Zysk (strata) netto 2 125,00 2 673,00 -655,00 3 989,00 -1 166,00
Aktywa razem 150 193,00 173 311,00 137 523,00 171 955,00 125 295,00
Kapitał własny 36 928,00 37 659,00 37 113,00 25 001,00 26 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,69 11 588,69 9 984,58 9 984,58 9 984,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,52 3,25 3,72 2,50 2,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,23 -0,07 0,40 -0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 109 469,00 154 151,00 145 220,00 189 929,00 110 761,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 280,00 2 420,00 -684,00 5 363,00 -777,00
Zysk (strata) brutto 2 907,00 3 146,00 -659,00 5 349,00 -898,00
Zysk (strata) netto 2 376,00 2 490,00 -864,00 4 541,00 -947,00
Aktywa razem 149 998,00 172 909,00 137 709,00 174 628,00 126 925,00
Kapitał własny 35 213,00 35 725,00 34 936,00 23 428,00 25 498,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,69 11 588,69 9 984,58 9 984,58 9 984,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,35 3,08 3,50 2,35 2,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,22 -0,09 0,46 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 326 817,00 308 902,00 412 613,00 508 964,00 572 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 688,00 1 905,00 6 736,00 10 745,00 6 807,00
Zysk (strata) brutto 10 688,00 4 588,00 9 376,00 9 677,00 7 238,00
Zysk (strata) netto 8 969,00 4 018,00 8 248,00 7 243,00 5 233,00
Aktywa razem 115 378,00 119 780,00 203 725,00 253 998,00 171 955,00
Kapitał własny 24 934,00 25 082,00 29 332,00 34 658,00 25 001,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 175,69 10 110,69 10 110,69 10 500,69 9 984,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,05 2,48 2,90 3,30 2,50
Zysk (strata) na jedną akcję 1,10 0,40 0,82 0,69 0,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 352 576,00 396 786,00 437 936,00 534 031,00 597 228,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 082,00 2 380,00 6 418,00 10 134,00 7 656,00
Zysk (strata) brutto 11 272,00 2 838,00 8 263,00 8 851,00 7 804,00
Zysk (strata) netto 9 268,00 2 498,00 7 212,00 6 345,00 5 556,00
Aktywa razem 158 698,00 155 419,00 206 249,00 256 002,00 174 628,00
Kapitał własny 24 498,00 22 680,00 28 317,00 32 756,00 23 428,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 175,69 10 110,69 10 110,69 10 500,69 9 984,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,00 2,24 2,80 3,12 2,35
Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 0,25 0,71 0,60 0,56