STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO (PROMISE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 148 742,00 96 039,00 186 543,00 107 741,00 146 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 224,00 -820,00 4 678,00 2 937,00 2 372,00
Zysk (strata) brutto 5 317,00 -653,00 4 860,00 2 579,00 3 308,00
Zysk (strata) netto 4 106,00 -825,00 3 950,00 2 125,00 2 673,00
Aktywa razem 225 332,00 156 612,00 253 998,00 150 193,00 173 311,00
Kapitał własny 31 678,00 30 853,00 34 658,00 36 928,00 37 659,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,69 10 500,69 10 500,69 10 500,69 11 588,69
Wartość księgowa na jedną akcję 3,02 2,94 3,30 3,52 3,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 -0,08 0,38 0,20 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 152 672,00 100 570,00 194 331,00 109 469,00 154 151,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 527,00 -782,00 4 793,00 3 280,00 2 420,00
Zysk (strata) brutto 5 655,00 -631,00 4 785,00 2 907,00 3 146,00
Zysk (strata) netto 4 121,00 -828,00 3 766,00 2 376,00 2 490,00
Aktywa razem 230 166,00 159 959,00 256 002,00 149 998,00 172 909,00
Kapitał własny 29 990,00 29 151,00 32 756,00 35 213,00 35 725,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 500,69 10 500,69 10 500,69 10 500,69 11 588,69
Wartość księgowa na jedną akcję 2,86 2,78 3,12 3,35 3,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 -0,08 0,36 0,23 0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 305 915,00 326 817,00 308 902,00 412 613,00 508 964,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 088,00 7 688,00 1 905,00 6 736,00 10 745,00
Zysk (strata) brutto 5 045,00 10 688,00 4 588,00 9 376,00 9 677,00
Zysk (strata) netto 3 488,00 8 969,00 4 018,00 8 248,00 7 243,00
Aktywa razem 121 886,00 115 378,00 119 780,00 203 725,00 253 998,00
Kapitał własny 15 965,00 24 934,00 25 082,00 29 332,00 34 658,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 175,69 8 175,69 10 110,69 10 110,69 10 500,69
Wartość księgowa na jedną akcję 1,95 3,05 2,48 2,90 3,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 1,10 0,40 0,82 0,69
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 324 596,00 352 576,00 396 786,00 437 936,00 534 031,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 952,00 9 082,00 2 380,00 6 418,00 10 134,00
Zysk (strata) brutto 5 097,00 11 272,00 2 838,00 8 263,00 8 851,00
Zysk (strata) netto 3 341,00 9 268,00 2 498,00 7 212,00 6 345,00
Aktywa razem 126 997,00 158 698,00 155 419,00 206 249,00 256 002,00
Kapitał własny 15 091,00 24 498,00 22 680,00 28 317,00 32 756,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 175,69 8 175,69 10 110,69 10 110,69 10 500,69
Wartość księgowa na jedną akcję 1,85 3,00 2,24 2,80 3,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 1,13 0,25 0,71 0,60