STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APE (APSENERGY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 225,00 11 942,00 12 623,00 16 596,00 25 675,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 408,00 -425,00 -2 223,00 1 839,00 4 270,00
Zysk (strata) brutto 4 357,00 -443,00 -2 240,00 1 619,00 4 097,00
Zysk (strata) netto 4 475,00 -439,00 -2 050,00 1 566,00 4 284,00
Aktywa razem 69 633,00 69 705,00 67 390,00 69 457,00 71 226,00
Kapitał własny 37 818,00 37 379,00 32 792,00 34 358,00 38 642,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,34 1,33 1,16 1,22 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 -0,02 -0,07 0,06 0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 43 152,00 20 878,00 27 943,00 35 826,00 50 111,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 418,00 -2 540,00 -1 117,00 3 652,00 13 041,00
Zysk (strata) brutto 6 003,00 -2 534,00 -1 507,00 3 341,00 13 019,00
Zysk (strata) netto 5 338,00 -2 298,00 -1 602,00 2 953,00 11 584,00
Aktywa razem 100 766,00 97 276,00 96 806,00 98 177,00 109 732,00
Kapitał własny 46 242,00 44 252,00 40 180,00 43 206,00 54 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,64 1,57 1,43 1,53 1,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 -0,08 -0,06 0,11 0,41
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 47 057,00 36 893,00 39 894,00 50 497,00 66 836,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 677,00 -2 316,00 -5 879,00 1 384,00 3 461,00
Zysk (strata) brutto 3 325,00 339,00 -1 891,00 8 336,00 3 033,00
Zysk (strata) netto 3 053,00 653,00 -1 973,00 6 833,00 3 361,00
Aktywa razem 47 177,00 58 551,00 59 931,00 69 633,00 71 226,00
Kapitał własny 33 432,00 33 522,00 30 985,00 37 818,00 38 642,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 847,28 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 1,19 1,10 1,34 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,02 -0,07 0,24 0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 88 379,00 83 471,00 95 765,00 123 932,00 134 758,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 857,00 4 244,00 -725,00 11 975,00 13 036,00
Zysk (strata) brutto 4 298,00 3 475,00 -1 848,00 10 367,00 12 319,00
Zysk (strata) netto 3 040,00 2 512,00 -2 893,00 6 841,00 10 637,00
Aktywa razem 65 244,00 90 925,00 89 243,00 100 766,00 109 732,00
Kapitał własny 40 880,00 43 951,00 40 080,00 46 242,00 54 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 847,28 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,47 1,56 1,42 1,64 1,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,09 -0,10 0,24 0,38