STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APE (APSENERGY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 510,00 11 498,00 17 225,00 11 942,00 12 623,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 642,00 -1 165,00 1 408,00 -425,00 -2 223,00
Zysk (strata) brutto 449,00 885,00 4 357,00 -443,00 -2 240,00
Zysk (strata) netto -1 227,00 916,00 4 475,00 -439,00 -2 050,00
Aktywa razem 64 362,00 66 445,00 69 633,00 69 705,00 67 390,00
Kapitał własny 32 427,00 33 343,00 37 818,00 37 379,00 32 792,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,18 1,34 1,33 1,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,03 0,16 -0,02 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 24 329,00 26 907,00 43 152,00 20 878,00 27 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 680,00 456,00 6 418,00 -2 540,00 -1 117,00
Zysk (strata) brutto 354,00 -119,00 6 003,00 -2 534,00 -1 507,00
Zysk (strata) netto -1 325,00 -427,00 5 338,00 -2 298,00 -1 602,00
Aktywa razem 96 752,00 95 624,00 100 766,00 97 276,00 96 806,00
Kapitał własny 41 795,00 41 031,00 46 242,00 44 252,00 40 180,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,48 1,46 1,64 1,57 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,02 0,19 -0,08 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 48 106,00 47 057,00 36 893,00 39 894,00 50 497,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 746,00 677,00 -2 316,00 -5 879,00 1 384,00
Zysk (strata) brutto 6 004,00 3 325,00 339,00 -1 891,00 8 336,00
Zysk (strata) netto 5 198,00 3 053,00 653,00 -1 973,00 6 833,00
Aktywa razem 37 109,00 47 177,00 58 551,00 59 931,00 69 633,00
Kapitał własny 24 095,00 33 432,00 33 522,00 30 985,00 37 818,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 117,28 27 847,28 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 0,92 1,20 1,19 1,10 1,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,11 0,02 -0,07 0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 87 195,00 88 379,00 83 471,00 95 765,00 123 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 359,00 4 857,00 4 244,00 -725,00 11 975,00
Zysk (strata) brutto 10 632,00 4 298,00 3 475,00 -1 848,00 10 367,00
Zysk (strata) netto 8 288,00 3 040,00 2 512,00 -2 893,00 6 841,00
Aktywa razem 58 071,00 65 244,00 90 925,00 89 243,00 100 766,00
Kapitał własny 31 778,00 40 880,00 43 951,00 40 080,00 46 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 117,28 27 847,28 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 1,47 1,56 1,42 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,11 0,09 -0,10 0,24