STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APE (APSENERGY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 264,00 11 510,00 11 498,00 17 225,00 11 942,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 499,00 642,00 -1 165,00 1 408,00 -425,00
Zysk (strata) brutto 2 645,00 449,00 885,00 4 357,00 -443,00
Zysk (strata) netto 2 669,00 -1 227,00 916,00 4 475,00 -439,00
Aktywa razem 59 997,00 64 362,00 66 445,00 69 633,00 69 705,00
Kapitał własny 33 654,00 32 427,00 33 343,00 37 818,00 37 379,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,15 1,18 1,34 1,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,04 0,03 0,16 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 545,00 24 329,00 26 907,00 43 152,00 20 878,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 419,00 680,00 456,00 6 418,00 -2 540,00
Zysk (strata) brutto 4 129,00 354,00 -119,00 6 003,00 -2 534,00
Zysk (strata) netto 3 255,00 -1 325,00 -427,00 5 338,00 -2 298,00
Aktywa razem 95 804,00 96 752,00 95 624,00 100 766,00 97 276,00
Kapitał własny 43 079,00 41 795,00 41 031,00 46 242,00 44 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,53 1,48 1,46 1,64 1,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,05 -0,02 0,19 -0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 48 106,00 47 057,00 36 893,00 39 894,00 50 497,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 746,00 677,00 -2 316,00 -5 879,00 1 384,00
Zysk (strata) brutto 6 004,00 3 325,00 339,00 -1 891,00 8 336,00
Zysk (strata) netto 5 198,00 3 053,00 653,00 -1 973,00 6 833,00
Aktywa razem 37 109,00 47 177,00 58 551,00 59 931,00 69 633,00
Kapitał własny 24 095,00 33 432,00 33 522,00 30 985,00 37 818,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 117,28 27 847,28 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 0,92 1,20 1,19 1,10 1,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,11 0,02 -0,07 0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 87 195,00 88 379,00 83 471,00 95 765,00 123 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 359,00 4 857,00 4 244,00 -725,00 11 975,00
Zysk (strata) brutto 10 632,00 4 298,00 3 475,00 -1 848,00 10 367,00
Zysk (strata) netto 8 288,00 3 040,00 2 512,00 -2 893,00 6 841,00
Aktywa razem 58 071,00 65 244,00 90 925,00 89 243,00 100 766,00
Kapitał własny 31 778,00 40 880,00 43 951,00 40 080,00 46 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 117,28 27 847,28 28 185,49 28 185,49 28 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 1,47 1,56 1,42 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,11 0,09 -0,10 0,24