STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RFK (RAFAKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 130 390,00 198 622,00 216 696,00 204 307,00 232 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 179,00 -5 659,00 994,00 -112 212,00 -3 599,00
Zysk (strata) brutto -1 006,00 -4 498,00 836,00 -113 109,00 -2 488,00
Zysk (strata) netto 334,00 2 304,00 290,00 -117 020,00 -1 925,00
Aktywa razem 822 614,00 917 735,00 968 844,00 992 656,00 986 644,00
Kapitał własny 393 743,00 394 426,00 394 786,00 277 604,00 275 875,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 127 432,00 127 432,00 127 432,00 127 432,00 127 432,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,09 3,10 3,10 2,18 2,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 0,00 -0,92 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 259 085,00 385 602,00 312 702,00 206 467,00 298 575,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 814,00 7 100,00 1 338,00 -185 075,00 -30 286,00
Zysk (strata) brutto 6 767,00 7 681,00 1 721,00 -185 287,00 -30 610,00
Zysk (strata) netto 7 028,00 11 915,00 1 312,00 -175 896,00 -24 670,00
Aktywa razem 1 206 434,00 1 357 521,00 1 339 831,00 1 322 855,00 1 283 823,00
Kapitał własny 578 475,00 588 815,00 590 205,00 414 100,00 389 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 127 432,00 127 432,00 127 432,00 127 432,00 127 432,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,54 4,62 4,63 3,25 3,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,09 0,01 -1,38 -0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 143 740,00 989 296,00 738 227,00 616 631,00 643 313,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 385,00 15 575,00 -62 973,00 -37 110,00 3 703,00
Zysk (strata) brutto 27 301,00 33 438,00 -67 518,00 -46 809,00 6 931,00
Zysk (strata) netto 23 515,00 26 587,00 -62 241,00 -64 105,00 4 302,00
Aktywa razem 1 037 898,00 986 971,00 829 104,00 903 902,00 917 735,00
Kapitał własny 276 497,00 391 823,00 328 760,00 393 250,00 394 426,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 600,00 84 932,00 84 932,00 127 432,00 127 432,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,97 4,61 3,87 3,09 3,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,31 -0,73 -0,50 0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 183 472,00 1 550 090,00 1 875 312,00 1 782 594,00 1 268 818,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 719,00 40 719,00 24 697,00 48 812,00 40 531,00
Zysk (strata) brutto 34 417,00 46 079,00 22 493,00 39 338,00 43 176,00
Zysk (strata) netto 22 583,00 34 070,00 10 513,00 4 163,00 33 586,00
Aktywa razem 1 146 562,00 1 251 218,00 1 427 069,00 1 281 253,00 1 357 521,00
Kapitał własny 301 261,00 425 091,00 434 855,00 558 331,00 588 815,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 600,00 84 932,00 84 932,00 127 432,00 127 432,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,33 5,01 5,12 4,38 4,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,40 0,12 0,03 0,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2016 2017 DM BOŚ S.A. 2 236 500 102 700 -
18.02.2016 2015 DM BOŚ S.A. 1 429 100 33 100 -
18.02.2016 2016 DM BOŚ S.A. 2 139 000 90 400 -
06.10.2012 2013 DM Millennium 1 405 000 78 900 94,6 mln zł zysku operacyjnego
06.10.2012 2012 DM Millennium 1 382 000 69 400 72,6 mln zł zysku operacyjnego
16.11.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 1 204 500 61 300 -
16.11.2011 2013 DI BRE Bank S.A. 1 712 300 71 600 -
16.11.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 1 116 300 69 500 -
28.05.2010 2011 DI BRE Bank S.A. 1 477 000 60 200 -
28.05.2010 2010 DI BRE Bank S.A. 1 036 000 51 400 -