STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

2CP (2CPARTNER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 336,00 18,00 12 272,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -178,00 -688,00 -10 059,00 -313,00 -97,00
Zysk (strata) brutto 482,00 -1 416,00 -10 891,00 -1 191,00 -450,00
Zysk (strata) netto 490,00 -1 396,00 -8 946,00 -1 146,00 -430,00
Aktywa razem 30 439,00 32 171,00 21 456,00 20 920,00 21 114,00
Kapitał własny 6 553,00 5 157,00 -3 548,00 -4 960,00 -5 123,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 558,91 11 558,91 11 558,91 11 558,91 11 558,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,57 0,45 -0,31 -0,43 -0,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,12 -0,77 -0,10 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 466,00 336,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -398,00 -179,00 0,00 -316,00 -219,00
Zysk (strata) brutto -708,00 493,00 0,00 -1 194,00 -572,00
Zysk (strata) netto -616,00 501,00 0,00 -1 150,00 -552,00
Aktywa razem 31 274,00 30 436,00 21 422,00 21 110,00 21 235,00
Kapitał własny 6 047,00 6 547,00 -3 623,00 -5 036,00 -5 320,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 558,91 11 558,91 11 558,91 11 558,91 11 558,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,52 0,57 -0,31 -0,44 -0,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,04 0,00 -0,10 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 306,00 5 782,00 11 127,00 2 885,00 14 087,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 324,00 3 390,00 2 252,00 -2 150,00 -11 352,00
Zysk (strata) brutto 6 124,00 1 306,00 376,00 -4 643,00 -12 562,00
Zysk (strata) netto 4 915,00 882,00 553,00 -3 868,00 -10 231,00
Aktywa razem 28 694,00 32 455,00 36 117,00 34 010,00 21 456,00
Kapitał własny 9 417,00 9 998,00 10 551,00 6 683,00 -3 548,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 500,00 11 558,91 11 558,91 11 558,91 11 558,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 0,87 0,91 0,58 -0,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,08 0,05 -0,34 -0,89
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 2 885,00 2 433,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -2 155,00 -11 416,00
Zysk (strata) brutto - - - -4 645,00 -12 611,00
Zysk (strata) netto - - - -3 870,00 -10 281,00
Aktywa razem - - - 33 997,00 21 422,00
Kapitał własny - - - 6 665,00 -3 623,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 11 558,91 11 558,91
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,58 -0,31
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,34 -0,89