STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASM (ASMGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 235,00 998,00 2 383,00 1 142,00 1 172,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 546,00 -546,00 -718,00 -627,00 -618,00
Zysk (strata) brutto 6 788,00 -1 146,00 -949,00 -1 056,00 5 357,00
Zysk (strata) netto 7 064,00 -1 208,00 -762,00 -873,00 5 509,00
Aktywa razem 119 771,00 118 975,00 115 554,00 115 663,00 120 681,00
Kapitał własny 73 032,00 71 825,00 71 063,00 70 189,00 75 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 019,64 57 019,64 57 019,64 57 019,64 57 019,64
Wartość księgowa na jedną akcję 1,28 1,26 1,25 1,23 1,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,02 -0,01 -0,02 0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 82 183,00 129 634,00 147 352,00 133 196,00 137 512,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 987,00 168,00 1 852,00 669,00 3 748,00
Zysk (strata) brutto 1 735,00 -954,00 989,00 -338,00 2 944,00
Zysk (strata) netto 1 855,00 -1 920,00 1 164,00 -702,00 1 761,00
Aktywa razem 297 592,00 294 965,00 295 613,00 306 169,00 285 942,00
Kapitał własny 94 281,00 91 826,00 93 224,00 92 561,00 93 476,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 019,64 57 019,64 57 019,64 57 019,64 57 019,64
Wartość księgowa na jedną akcję 1,65 1,61 1,64 1,62 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,03 0,02 -0,01 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 24 630,00 218,00 3 321,00 2 931,00 6 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 618,00 -3 183,00 -763,00 -2 839,00 -1 145,00
Zysk (strata) brutto 4 420,00 -1 254,00 2 720,00 -891,00 8 132,00
Zysk (strata) netto 3 948,00 3 677,00 3 618,00 -284,00 8 498,00
Aktywa razem 81 684,00 81 513,00 80 865,00 78 097,00 115 554,00
Kapitał własny 63 165,00 62 651,00 66 270,00 62 565,00 71 063,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 59 053,46 59 053,46 57 019,64 57 019,64 57 019,64
Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,06 1,16 1,10 1,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,06 -0,01 0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 179 797,00 171 406,00 176 846,00 189 205,00 408 515,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 728,00 10 825,00 8 584,00 7 370,00 6 682,00
Zysk (strata) brutto 9 736,00 10 018,00 7 816,00 6 816,00 4 285,00
Zysk (strata) netto 6 603,00 6 592,00 4 625,00 3 874,00 2 324,00
Aktywa razem 134 820,00 133 516,00 143 895,00 146 675,00 295 613,00
Kapitał własny 82 826,00 85 291,00 90 865,00 89 683,00 93 224,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 59 053,46 59 053,46 57 019,64 57 019,64 57 019,64
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,44 1,59 1,57 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,11 0,08 0,07 0,04