STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RLP (RELPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 599,00 32 120,00 31 659,00 30 711,00 27 111,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 138,00 2 640,00 1 978,00 2 049,00 1 488,00
Zysk (strata) brutto 2 790,00 2 645,00 1 900,00 2 262,00 1 820,00
Zysk (strata) netto 2 408,00 2 042,00 1 444,00 1 867,00 1 347,00
Aktywa razem 98 230,00 101 248,00 103 668,00 103 460,00 100 807,00
Kapitał własny 75 548,00 77 509,00 78 953,00 76 784,00 78 131,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,86 8,07 8,22 7,99 8,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,21 0,15 0,19 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 759,00 34 176,00 33 543,00 33 471,00 29 036,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 407,00 3 177,00 2 207,00 2 302,00 877,00
Zysk (strata) brutto 3 055,00 3 185,00 2 019,00 2 276,00 1 197,00
Zysk (strata) netto 2 537,00 2 397,00 1 513,00 1 810,00 737,00
Aktywa razem 103 211,00 106 176,00 109 719,00 109 814,00 106 883,00
Kapitał własny 77 822,00 79 944,00 81 669,00 79 442,00 80 313,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 8,10 8,32 8,50 8,27 8,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,25 0,16 0,19 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 94 237,00 105 233,00 106 089,00 115 533,00 126 821,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 185,00 8 686,00 6 919,00 8 334,00 11 091,00
Zysk (strata) brutto 5 442,00 8 730,00 7 657,00 7 720,00 11 335,00
Zysk (strata) netto 4 371,00 6 978,00 6 166,00 6 052,00 9 023,00
Aktywa razem 89 911,00 92 330,00 90 004,00 92 381,00 101 248,00
Kapitał własny 66 285,00 69 683,00 70 577,00 72 418,00 77 509,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 6,90 7,25 7,35 7,54 8,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,73 0,64 0,63 0,94
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 109 345,00 115 226,00 114 430,00 123 429,00 135 759,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 541,00 10 092,00 7 966,00 8 250,00 11 933,00
Zysk (strata) brutto 7 214,00 9 887,00 8 107,00 7 584,00 12 076,00
Zysk (strata) netto 5 315,00 7 647,00 6 175,00 5 741,00 9 208,00
Aktywa razem 95 837,00 96 710,00 95 713,00 97 210,00 106 176,00
Kapitał własny 69 066,00 72 688,00 73 885,00 74 922,00 79 944,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,19 7,56 7,69 7,80 8,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,80 0,64 0,60 0,96
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.11.2005 2006 DM PKO BP 970 000 5 500 -
17.11.2005 2005 DM PKO BP 915 000 4 700 -
28.04.2004 2005 DM PKO BP 112 148 9 765 EPS 11.42 ZŁ P/E=7.8
28.04.2004 2004 DM PKO BP 102 000 6 699 EPS 7.83 ZŁ P/E=11.4
05.02.2004 2004 zarząd 99 600 6 500 EPS 7,6 zł.
10.10.2003 2003 DM PKO BP 94 000 4 063 EBITDA 15,02 MLN ZŁ ,EPS 4,75 ZŁ ,P/E= 13.5
10.10.2003 2004 DM PKO BP 105 800 8 148 EBITDA 16,9 MLN ZŁ ,EPS 9,53 ZŁ ,P/E= 6,7
10.10.2003 2005 DM PKO BP 112 148 8 900 EBITDA 17,9 MLN ZŁ ,EPS 10,4 ZŁ ,P/E= 6,2
04.08.2003 2004 DM PKO BP 105 800 8 040 EBITDA 16,97 MLN ZŁ ,EPS 9,4 ZŁ ,P/E= 5,6
04.08.2003 2003 DM PKO BP 94 000 4 300 EBITDA 15,03 MLN ZŁ ,EPS 5,03 ZŁ ,P/E= 10,4