STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RLP (RELPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 31 659,00 30 711,00 27 111,00 25 875,00 32 985,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 978,00 2 049,00 1 488,00 846,00 1 845,00
Zysk (strata) brutto 1 900,00 2 262,00 1 820,00 545,00 2 432,00
Zysk (strata) netto 1 444,00 1 867,00 1 347,00 396,00 2 037,00
Aktywa razem 103 668,00 103 460,00 100 807,00 101 960,00 104 496,00
Kapitał własny 78 953,00 76 784,00 78 131,00 78 199,00 80 236,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 8,22 7,99 8,13 8,14 8,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,19 0,14 0,04 0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 33 543,00 33 471,00 29 036,00 26 175,00 34 049,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 207,00 2 302,00 877,00 1 270,00 1 552,00
Zysk (strata) brutto 2 019,00 2 276,00 1 197,00 952,00 2 206,00
Zysk (strata) netto 1 513,00 1 810,00 737,00 803,00 1 731,00
Aktywa razem 109 719,00 109 814,00 106 883,00 107 060,00 108 772,00
Kapitał własny 81 669,00 79 442,00 80 313,00 80 476,00 81 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 8,50 8,27 8,36 8,38 8,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,19 0,08 0,08 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 105 233,00 106 089,00 115 533,00 126 821,00 115 356,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 686,00 6 919,00 8 334,00 11 091,00 6 361,00
Zysk (strata) brutto 8 730,00 7 657,00 7 720,00 11 335,00 6 527,00
Zysk (strata) netto 6 978,00 6 166,00 6 052,00 9 023,00 5 054,00
Aktywa razem 92 330,00 90 004,00 92 381,00 101 248,00 101 960,00
Kapitał własny 69 683,00 70 577,00 72 418,00 77 509,00 78 199,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,25 7,35 7,54 8,07 8,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,64 0,63 0,94 0,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 115 226,00 114 430,00 123 429,00 135 759,00 122 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 092,00 7 966,00 8 250,00 11 933,00 6 656,00
Zysk (strata) brutto 9 887,00 8 107,00 7 584,00 12 076,00 6 444,00
Zysk (strata) netto 7 647,00 6 175,00 5 741,00 9 208,00 4 863,00
Aktywa razem 96 710,00 95 713,00 97 210,00 106 176,00 107 060,00
Kapitał własny 72 688,00 73 885,00 74 922,00 79 944,00 80 476,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19 9 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,56 7,69 7,80 8,32 8,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,80 0,64 0,60 0,96 0,51
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.11.2005 2006 DM PKO BP 970 000 5 500 -
17.11.2005 2005 DM PKO BP 915 000 4 700 -
28.04.2004 2005 DM PKO BP 112 148 9 765 EPS 11.42 ZŁ P/E=7.8
28.04.2004 2004 DM PKO BP 102 000 6 699 EPS 7.83 ZŁ P/E=11.4
05.02.2004 2004 zarząd 99 600 6 500 EPS 7,6 zł.
10.10.2003 2003 DM PKO BP 94 000 4 063 EBITDA 15,02 MLN ZŁ ,EPS 4,75 ZŁ ,P/E= 13.5
10.10.2003 2004 DM PKO BP 105 800 8 148 EBITDA 16,9 MLN ZŁ ,EPS 9,53 ZŁ ,P/E= 6,7
10.10.2003 2005 DM PKO BP 112 148 8 900 EBITDA 17,9 MLN ZŁ ,EPS 10,4 ZŁ ,P/E= 6,2
04.08.2003 2004 DM PKO BP 105 800 8 040 EBITDA 16,97 MLN ZŁ ,EPS 9,4 ZŁ ,P/E= 5,6
04.08.2003 2003 DM PKO BP 94 000 4 300 EBITDA 15,03 MLN ZŁ ,EPS 5,03 ZŁ ,P/E= 10,4