STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI (HMINWEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 15 432,00 4 175,00 20 859,00 960,00 1 632,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 687,00 420,00 3 678,00 -1 262,00 -372,00
Zysk (strata) brutto 2 504,00 -226,00 2 615,00 -1 739,00 -825,00
Zysk (strata) netto 2 158,00 -513,00 2 020,00 -1 776,00 211,00
Aktywa razem 87 466,00 65 682,00 56 837,00 59 526,00 62 076,00
Kapitał własny 27 611,00 27 098,00 29 132,00 27 357,00 27 568,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję 11,82 11,60 12,47 11,71 11,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,92 -0,22 0,86 -0,76 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 15 350,00 4 490,00 24 325,00 5 696,00 11 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 363,00 -241,00 2 384,00 -2 283,00 -996,00
Zysk (strata) brutto 2 179,00 -1 043,00 906,00 -3 051,00 -1 779,00
Zysk (strata) netto 1 835,00 -1 331,00 322,00 -3 356,00 -1 125,00
Aktywa razem 98 513,00 111 119,00 104 590,00 116 934,00 141 761,00
Kapitał własny 26 177,00 25 086,00 25 786,00 21 822,00 21 305,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję 11,21 10,74 11,04 9,34 9,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 -0,57 0,14 -1,44 -0,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 912,00 20 398,00 48 088,00 51 190,00 44 231,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 854,00 2 447,00 7 348,00 6 541,00 6 800,00
Zysk (strata) brutto 822,00 2 911,00 6 244,00 4 793,00 4 246,00
Zysk (strata) netto 637,00 2 342,00 5 025,00 3 847,00 3 072,00
Aktywa razem 33 471,00 52 622,00 133 903,00 70 879,00 56 837,00
Kapitał własny 18 422,00 17 189,00 22 214,00 26 061,00 29 132,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję 7,89 7,36 9,51 11,16 12,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 1,00 2,15 1,65 1,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 48 088,00 50 997,00 47 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 7 348,00 5 651,00 4 298,00
Zysk (strata) brutto - - 6 244,00 3 899,00 1 173,00
Zysk (strata) netto - - 5 025,00 2 951,00 622,00
Aktywa razem - - 133 903,00 77 811,00 104 590,00
Kapitał własny - - 22 214,00 25 165,00 25 786,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję - - 9,51 10,77 11,04
Zysk (strata) na jedną akcję - - 2,15 1,26 0,27