STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI (HMINWEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 960,00 1 632,00 676,00 879,00 826,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 262,00 -372,00 -867,00 -1 586,00 -748,00
Zysk (strata) brutto -1 739,00 -825,00 12 349,00 1 816,00 6 400,00
Zysk (strata) netto -1 776,00 211,00 12 349,00 -397,00 6 203,00
Aktywa razem 59 526,00 62 076,00 78 930,00 99 790,00 107 656,00
Kapitał własny 27 357,00 27 568,00 39 917,00 39 520,00 45 723,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję 11,71 11,80 17,09 16,92 19,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,76 0,09 5,29 -0,17 2,66
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 696,00 11 200,00 13 430,00 63 494,00 13 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 283,00 -996,00 -2 243,00 18 145,00 148,00
Zysk (strata) brutto -3 051,00 -1 779,00 -2 683,00 16 523,00 -373,00
Zysk (strata) netto -3 356,00 -1 125,00 -3 122,00 13 975,00 -560,00
Aktywa razem 116 934,00 141 761,00 179 290,00 172 051,00 200 608,00
Kapitał własny 21 822,00 21 305,00 16 649,00 29 325,00 28 765,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję 9,34 9,12 7,13 12,55 12,31
Zysk (strata) na jedną akcję -1,44 -0,48 -1,34 5,98 -0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 398,00 48 088,00 51 190,00 44 231,00 4 147,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 447,00 7 348,00 6 541,00 6 800,00 -4 087,00
Zysk (strata) brutto 2 911,00 6 244,00 4 793,00 4 246,00 11 602,00
Zysk (strata) netto 2 342,00 5 025,00 3 847,00 3 072,00 10 387,00
Aktywa razem 52 622,00 133 903,00 70 879,00 56 837,00 99 790,00
Kapitał własny 17 189,00 22 214,00 26 061,00 29 132,00 39 520,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję 7,36 9,51 11,16 12,47 16,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 2,15 1,65 1,32 4,45
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 48 088,00 50 997,00 47 829,00 93 820,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 7 348,00 5 651,00 4 298,00 12 624,00
Zysk (strata) brutto - 6 244,00 3 899,00 1 173,00 9 009,00
Zysk (strata) netto - 5 025,00 2 951,00 622,00 6 372,00
Aktywa razem - 133 903,00 77 811,00 104 590,00 172 051,00
Kapitał własny - 22 214,00 25 165,00 25 786,00 29 325,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 2 336,31 2 336,31 2 336,31 2 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję - 9,51 10,77 11,04 12,55
Zysk (strata) na jedną akcję - 2,15 1,26 0,27 2,73