STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGN (PGNIG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 294 000,00 7 135 000,00 7 828 000,00 4 207 000,00 3 597 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 276 000,00 402 000,00 724 000,00 -284 000,00 -27 000,00
Zysk (strata) brutto 178 000,00 419 000,00 751 000,00 1 144 000,00 109 000,00
Zysk (strata) netto 164 000,00 334 000,00 601 000,00 1 171 000,00 95 000,00
Aktywa razem 35 652 000,00 36 993 000,00 36 020 000,00 36 433 000,00 37 367 000,00
Kapitał własny 28 486 000,00 28 833 000,00 29 638 000,00 30 179 000,00 30 371 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86
Wartość księgowa na jedną akcję 4,93 4,99 5,13 5,22 5,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,06 0,10 0,20 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 595 000,00 12 753 000,00 14 340 000,00 8 284 000,00 7 029 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 826 000,00 595 000,00 1 383 000,00 292 000,00 141 000,00
Zysk (strata) brutto 800 000,00 615 000,00 1 410 000,00 322 000,00 82 000,00
Zysk (strata) netto 554 000,00 388 000,00 1 064 000,00 248 000,00 30 000,00
Aktywa razem 50 935 000,00 53 271 000,00 53 892 000,00 53 312 000,00 54 012 000,00
Kapitał własny 35 986 000,00 36 634 000,00 38 028 000,00 37 610 000,00 37 757 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86
Wartość księgowa na jedną akcję 6,23 6,34 6,58 6,51 6,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,07 0,18 0,04 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 23 738 000,00 18 646 000,00 17 183 000,00 19 061 000,00 22 344 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 633 000,00 794 000,00 1 280 000,00 1 105 000,00 1 990 000,00
Zysk (strata) brutto 2 222 000,00 1 617 000,00 2 851 000,00 2 290 000,00 3 677 000,00
Zysk (strata) netto 1 895 000,00 1 472 000,00 2 576 000,00 2 034 000,00 3 289 000,00
Aktywa razem 35 356 000,00 34 489 000,00 35 769 000,00 33 447 000,00 36 993 000,00
Kapitał własny 23 780 000,00 23 738 000,00 25 228 000,00 26 033 000,00 28 833 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 5 778 314,86 5 778 314,86
Wartość księgowa na jedną akcję 4,03 4,02 4,28 4,51 4,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,25 0,44 0,35 0,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 34 304 000,00 36 464 000,00 33 196 000,00 35 857 000,00 41 234 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 843 000,00 3 290 000,00 3 360 000,00 3 910 000,00 4 395 000,00
Zysk (strata) brutto 3 626 000,00 3 014 000,00 3 210 000,00 3 922 000,00 4 502 000,00
Zysk (strata) netto 2 823 000,00 2 134 000,00 2 351 000,00 2 923 000,00 3 212 000,00
Aktywa razem 48 926 000,00 48 292 000,00 49 672 000,00 48 203 000,00 53 271 000,00
Kapitał własny 30 164 000,00 30 736 000,00 32 013 000,00 33 626 000,00 36 634 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 5 778 314,86 5 778 314,86
Wartość księgowa na jedną akcję 5,11 5,21 5,43 5,82 6,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 0,36 0,40 0,51 0,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.06.2016 2016 DM PKO BP 29 122 000 2 514 000 -
28.06.2016 2018 DM PKO BP 31 559 000 2 503 000 -
28.06.2016 2017 DM PKO BP 30 867 000 2 396 000 -
06.04.2016 2017 DM BOŚ S.A. 28 712 600 2 310 900 -
06.04.2016 2018 DM BOŚ S.A. 28 830 400 2 359 100 -
06.04.2016 2016 DM BOŚ S.A. 29 084 700 2 299 800 -
15.08.2014 2014 Espirito Santo Research 30 343 000 2 448 000 -
15.08.2014 2016 Espirito Santo Research 30 040 000 1 867 000 -
15.08.2014 2015 Espirito Santo Research 30 133 000 1 953 000 -
10.04.2014 2014 DM IDM SA 30 778 100 2 550 100 -