STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPF (PROVIDENT)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 1 325 200,00 1 342 600,00 1 196 200,00 1 322 500,00 1 362 300,00
Kapitał własny 477 000,00 496 900,00 386 600,00 433 000,00 453 900,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 234 244,44 234 244,44 234 244,44 234 244,44 234 244,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,12 1,65 1,85 1,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 783 200,00 735 400,00 756 800,00 825 800,00 866 400,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 168 800,00 141 800,00 142 800,00 160 800,00 167 800,00
Zysk (strata) brutto 100 200,00 100 200,00 96 000,00 105 600,00 109 300,00
Zysk (strata) netto 71 800,00 62 500,00 66 900,00 36 600,00 75 400,00
Aktywa razem 970 200,00 1 022 100,00 1 213 900,00 1 342 600,00 1 322 500,00
Kapitał własny 361 600,00 327 200,00 429 500,00 496 900,00 433 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 249 425,09 249 425,09 234 244,44 234 244,44 234 244,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,45 1,31 1,83 2,12 1,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,25 0,29 0,16 0,32