STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BTX (FORBUILD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 21 494,00 22 631,00 20 354,00 19 716,00 19 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 251,00 2 315,00 -157,00 2 021,00 2 473,00
Zysk (strata) brutto 3 452,00 2 277,00 -466,00 1 946,00 2 785,00
Zysk (strata) netto 2 934,00 1 924,00 -762,00 1 634,00 2 245,00
Aktywa razem 60 789,00 59 223,00 58 257,00 60 445,00 61 268,00
Kapitał własny 42 391,00 44 315,00 43 219,00 44 853,00 44 418,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,16 3,31 3,23 3,35 3,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,14 -0,06 0,12 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 119,00 26 963,00 26 199,00 23 759,00 23 467,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 536,00 2 658,00 753,00 2 414,00 2 634,00
Zysk (strata) brutto 3 440,00 2 597,00 431,00 2 331,00 2 569,00
Zysk (strata) netto 2 853,00 2 168,00 -49,00 1 948,00 1 987,00
Aktywa razem 65 920,00 64 230,00 64 415,00 67 626,00 67 276,00
Kapitał własny 45 578,00 47 746,00 47 310,00 49 351,00 48 658,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,40 3,56 3,53 3,68 3,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,16 -0,00 0,15 0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 132,00 65 384,00 65 331,00 66 443,00 82 869,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 122,00 1 581,00 1 634,00 4 059,00 6 516,00
Zysk (strata) brutto 5 391,00 1 154,00 1 004,00 3 972,00 6 244,00
Zysk (strata) netto 5 001,00 1 081,00 908,00 3 226,00 4 825,00
Aktywa razem 62 579,00 60 881,00 57 723,00 55 660,00 58 257,00
Kapitał własny 34 787,00 35 868,00 36 776,00 40 002,00 43 219,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,60 2,68 2,74 2,99 3,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 0,08 0,07 0,24 0,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 58 232,00 76 100,00 77 213,00 80 684,00 100 099,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 916,00 2 975,00 2 704,00 5 108,00 7 983,00
Zysk (strata) brutto 6 192,00 2 547,00 2 127,00 4 606,00 7 373,00
Zysk (strata) netto 5 585,00 2 065,00 1 751,00 3 611,00 5 605,00
Aktywa razem 63 324,00 62 930,00 61 273,00 60 374,00 64 415,00
Kapitał własny 35 371,00 37 435,00 39 421,00 43 218,00 47 310,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,64 2,79 2,94 3,23 3,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,15 0,13 0,27 0,42