STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AAS (AALLIANCE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33,00 622,00 625,00 27,00 149,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -42,00 471,00 -146,00 -114,00 -19,00
Zysk (strata) brutto -2 072,00 -13,00 -241,00 -354,00 -505,00
Zysk (strata) netto -1 754,00 77,00 -228,00 -254,00 -544,00
Aktywa razem 7 541,00 5 589,00 5 148,00 4 707,00 3 561,00
Kapitał własny 5 264,00 3 779,00 2 517,00 2 093,00 806,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 196,26 1 196,26 1 196,26 1 196,26 1 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję 4,40 3,16 2,10 1,75 0,67
Zysk (strata) na jedną akcję -1,47 0,06 -0,19 -0,21 -0,46
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 707,00 1 307,00 151,00 124,00 302,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 281,00 505,00 -648,00 -110,00 -37,00
Zysk (strata) brutto 3 698,00 751,00 -1 658,00 -355,00 -1 923,00
Zysk (strata) netto 3 428,00 367,00 -1 078,00 -255,00 -1 959,00
Aktywa razem 10 658,00 8 932,00 5 920,00 4 787,00 4 353,00
Kapitał własny 6 006,00 4 765,00 2 643,00 726,00 371,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 196,26 1 196,26 1 196,26 1 196,26 1 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję 5,02 3,98 2,21 0,61 0,31
Zysk (strata) na jedną akcję 2,87 0,31 -0,90 -0,21 -1,64
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 718,00 2 738,00 2 149,00 1 098,00 905,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 127,00 -128,00 -408,00 163,00 -894,00
Zysk (strata) brutto 1 653,00 2 574,00 -2 818,00 -20 219,00 -5 560,00
Zysk (strata) netto 1 630,00 2 068,00 -2 362,00 -17 437,00 -4 688,00
Aktywa razem 3 328,00 16 405,00 30 202,00 9 783,00 5 148,00
Kapitał własny 1 903,00 11 639,00 24 642,00 7 204,00 2 517,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 121,25 1 121,25 1 196,26 1 196,26 1 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję 1,70 10,38 20,60 6,02 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję 1,45 1,84 -1,97 -14,58 -3,92
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 212,00 5 021,00 1 727,00 3 092,00 2 517,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90,00 -141,00 -900,00 -2 716,00 -1 400,00
Zysk (strata) brutto 1 615,00 2 560,00 -7 549,00 -3 020,00 586,00
Zysk (strata) netto 1 592,00 2 056,00 -6 286,00 -3 596,00 753,00
Aktywa razem 3 561,00 18 410,00 7 418,00 4 636,00 5 920,00
Kapitał własny 1 865,00 11 102,00 4 817,00 1 220,00 2 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 121,25 1 121,25 1 196,26 1 196,26 1 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję 1,66 9,90 4,03 1,02 2,21
Zysk (strata) na jedną akcję 1,42 1,83 -5,26 -3,01 0,63