STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTW (PTWP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 379,00 5 130,00 5 702,00 6 704,00 13 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 524,00 501,00 -277,00 -104,00 1 683,00
Zysk (strata) brutto 1 523,00 500,00 -779,00 -102,00 3 694,00
Zysk (strata) netto 1 306,00 395,00 -748,00 -102,00 3 362,00
Aktywa razem 21 730,00 22 067,00 22 095,00 22 148,00 25 712,00
Kapitał własny 17 223,00 16 571,00 16 502,00 16 496,00 18 630,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 11,70 11,26 11,21 11,21 12,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 0,27 -0,51 -0,07 2,28
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 980,00 12 108,00 27 817,00 15 014,00 22 128,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 533,00 95,00 6 573,00 506,00 2 626,00
Zysk (strata) brutto 1 454,00 8,00 6 508,00 436,00 2 741,00
Zysk (strata) netto 1 078,00 -105,00 5 270,00 216,00 2 354,00
Aktywa razem 24 130,00 23 993,00 32 875,00 26 576,00 27 172,00
Kapitał własny 8 963,00 7 806,00 12 734,00 13 385,00 14 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 6,09 5,30 8,65 9,09 9,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 -0,07 3,58 0,15 1,60
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 999,00 22 897,00 24 321,00 25 053,00 30 466,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 881,00 2 225,00 1 361,00 1 115,00 1 894,00
Zysk (strata) brutto 2 019,00 2 350,00 1 482,00 1 365,00 1 482,00
Zysk (strata) netto 1 567,00 1 854,00 1 146,00 1 047,00 1 140,00
Aktywa razem 20 777,00 22 072,00 22 531,00 22 338,00 22 095,00
Kapitał własny 19 373,00 20 634,00 20 259,00 19 407,00 16 502,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 795,89 1 795,89 1 707,54 1 621,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 10,79 11,49 11,87 11,97 11,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 1,03 0,67 0,65 0,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 32 774,00 35 232,00 47 451,00 55 963,00 73 457,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 533,00 2 696,00 895,00 2 884,00 7 385,00
Zysk (strata) brutto 1 432,00 2 546,00 645,00 2 575,00 7 525,00
Zysk (strata) netto 962,00 1 866,00 121,00 1 772,00 6 080,00
Aktywa razem 17 748,00 18 415,00 23 774,00 23 817,00 32 875,00
Kapitał własny 10 862,00 11 808,00 10 877,00 10 699,00 12 734,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 795,89 1 795,89 1 707,54 1 621,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 6,05 6,58 6,37 6,60 8,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 1,04 0,07 1,09 4,13