STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTW (PTWP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 704,00 13 696,00 4 463,00 5 277,00 5 699,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -104,00 1 683,00 -621,00 -1 201,00 -812,00
Zysk (strata) brutto -102,00 3 694,00 -613,00 -1 187,00 -803,00
Zysk (strata) netto -102,00 3 362,00 -484,00 -1 360,00 -803,00
Aktywa razem 22 148,00 25 712,00 25 084,00 22 472,00 21 066,00
Kapitał własny 16 496,00 18 630,00 18 146,00 16 786,00 16 378,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 11,21 12,66 12,33 11,41 11,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 2,28 -0,33 -0,92 -0,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 014,00 22 128,00 13 287,00 15 531,00 12 725,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 506,00 2 626,00 -159,00 456,00 -1 325,00
Zysk (strata) brutto 436,00 2 741,00 -75,00 413,00 -1 376,00
Zysk (strata) netto 216,00 2 354,00 -88,00 14,00 -1 392,00
Aktywa razem 26 576,00 27 172,00 25 644,00 26 616,00 26 447,00
Kapitał własny 13 385,00 14 171,00 14 083,00 14 098,00 12 521,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 9,09 9,63 9,57 9,58 8,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 1,60 -0,06 0,01 -0,95
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 22 897,00 24 321,00 25 053,00 29 700,00 30 142,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 225,00 1 361,00 1 115,00 1 260,00 -242,00
Zysk (strata) brutto 2 350,00 1 482,00 1 365,00 754,00 1 792,00
Zysk (strata) netto 1 854,00 1 146,00 1 047,00 463,00 1 416,00
Aktywa razem 22 072,00 22 531,00 22 338,00 22 071,00 22 472,00
Kapitał własny 20 634,00 20 259,00 19 407,00 15 823,00 16 786,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 795,89 1 707,54 1 621,84 1 471,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 11,49 11,87 11,97 10,75 11,41
Zysk (strata) na jedną akcję 1,03 0,67 0,65 0,32 0,96
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 35 232,00 47 451,00 55 963,00 73 475,00 65 959,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 696,00 895,00 2 884,00 7 728,00 3 430,00
Zysk (strata) brutto 2 546,00 645,00 2 575,00 7 381,00 3 515,00
Zysk (strata) netto 1 866,00 121,00 1 772,00 5 695,00 2 496,00
Aktywa razem 18 415,00 23 774,00 23 817,00 31 801,00 26 616,00
Kapitał własny 11 808,00 10 877,00 10 699,00 13 076,00 14 098,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 795,89 1 707,54 1 621,84 1 471,84 1 471,84
Wartość księgowa na jedną akcję 6,58 6,37 6,60 8,88 9,58
Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 0,07 1,09 3,87 1,70