STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RMK (REMAK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 56 354,00 111 352,00 110 900,00 95 432,00 46 027,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 163,00 5 392,00 3 787,00 1 395,00 1 653,00
Zysk (strata) brutto 1 663,00 5 128,00 3 143,00 2 101,00 1 325,00
Zysk (strata) netto 1 645,00 2 551,00 2 072,00 4 382,00 1 126,00
Aktywa razem 168 499,00 227 175,00 234 166,00 202 926,00 170 875,00
Kapitał własny 29 486,00 31 933,00 34 265,00 38 240,00 39 594,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,83 10,64 11,42 12,75 13,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,85 0,69 1,46 0,38
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'98 IVQ'98 IIQ'99 IVQ'99 IIQ'00
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 49 517,00 39 463,00 43 067,00 42 659,00 44 857,00
Kapitał własny 26 185,00 27 233,00 24 671,00 25 929,00 27 574,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,73 9,08 8,22 8,64 9,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 122 009,00 144 266,00 170 127,00 252 783,00 374 038,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 969,00 8 752,00 10 842,00 13 711,00 12 737,00
Zysk (strata) brutto 7 255,00 7 987,00 10 207,00 12 787,00 12 035,00
Zysk (strata) netto 4 701,00 6 111,00 7 694,00 10 534,00 10 650,00
Aktywa razem 86 103,00 91 701,00 100 211,00 192 009,00 202 926,00
Kapitał własny 3 332,00 9 568,00 17 289,00 27 835,00 38 240,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 3,19 5,76 9,28 12,75
Zysk (strata) na jedną akcję 1,57 2,04 2,57 3,51 3,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 1997 1998 1999
Przychody netto ze sprzedaży - - 85 109,00 83 471,00 96 340,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 2 940,00 1 397,00 -1 690,00
Zysk (strata) brutto - - 2 636,00 1 757,00 -1 430,00
Zysk (strata) netto - - 1 223,00 856,00 -1 406,00
Aktywa razem - - 47 901,00 39 463,00 42 659,00
Kapitał własny - - 26 442,00 27 233,00 25 929,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 8,81 9,08 8,64
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,41 0,29 -0,47
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
31.10.2002 2002 DM AmerBrokers S.A. 100 000 1 330 P/E 5,1; EPS=0,44 zł;
31.10.2002 2000 DM AmerBrokers S.A. 83 283 1 269 P/E 8,0; EPS=0,42 zł;
31.10.2002 2001 DM AmerBrokers S.A. 92 033 776 P/E 8,9; EPS=0,26 zł;