STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS (WINVEST)WIS (WINVEST): Raport półroczny BALTIC BRIDGE SA Raport półroczny P

(30.09.2019 18:33)

WIS (WINVEST): Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.

(06.09.2019 13:54)

WIS (WINVEST): Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki

(06.09.2019 13:51)

WIS (WINVEST): Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 17/2019 dotyczącego powołania osób nadzorujących ? Członków Rady Nadzorczej Spółki

(06.09.2019 13:45)

WIS (WINVEST): Powołanie osób nadzorujących ? Członków Rady Nadzorczej Spółki

(05.09.2019 14:00)

WIS (WINVEST): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą BALTIC BRIDGE S.A., które odbyło się w dniu 5 września 2019 roku.

(05.09.2019 13:51)

WIS (WINVEST): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 5 września 2019 roku

(05.09.2019 13:48)

WIS (WINVEST): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2019 roku

(31.07.2019 13:12)

WIS (WINVEST): Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowionego po przerwie w dniu 26 lipca 2019 roku

(26.07.2019 15:15)

WIS (WINVEST): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 26 lipca 2019 roku

(26.07.2019 15:12)
Następne » strona 1/134