STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDZ (BEDZIN)BDZ (BEDZIN): Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.

(21.05.2020 12:24)

BDZ (BEDZIN): Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.

(04.05.2020 14:30)

BDZ (BEDZIN): Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

(20.04.2020 13:45)

BDZ (BEDZIN): Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. na dzień 25 maja 2020 r.

(26.03.2020 13:30)

BDZ (BEDZIN): Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.

(25.03.2020 16:24)

BDZ (BEDZIN): Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta

(18.03.2020 15:03)

BDZ (BEDZIN): Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.

(17.03.2020 15:21)

BDZ (BEDZIN): Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej ? Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.

(14.02.2020 17:03)

BDZ (BEDZIN): Powołanie Członka Zarządu

(10.02.2020 17:27)

BDZ (BEDZIN): Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.

(05.02.2020 14:36)
Następne » strona 1/79