STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FONFON: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 08/07/2019.)

(08.07.2019 19:24)

FON: Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt)

(27.06.2019 20:24)

FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

(15.06.2019 11:27)

FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 7 June 2019)

(07.06.2019 17:18)

FON: Informacja o zmianie siedziby Emitenta. Information regarding change of the Issuer?s seat.

(05.06.2019 18:27)

FON: Komunikat Zarządu GPW dotyczący scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Listy Alertów. Announcement of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange regarding resplit of the Company?s shares and cessation of classification of the Company?s shares to the Alert List.

(30.05.2019 20:51)

FON: Komunikat KDPW dotyczący operacji scalenia akcji Spółki. The information from KDPW regarding resplit operation.

(29.05.2019 18:39)

FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.

(27.05.2019 17:15)

FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

(16.05.2019 17:27)

FON: Korekta raportu - Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Correction of the report - Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

(08.05.2019 14:57)
Następne » strona 1/126