STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PWX (POLWAX)PWX (POLWAX): Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą ?Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi?

(20.12.2019 16:30)

PWX (POLWAX): Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą ?Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi?.

(19.12.2019 19:51)

PWX (POLWAX): Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.

(29.11.2019 14:57)

PWX (POLWAX): Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją ? wybór Inżyniera Kontraktu.

(21.11.2019 15:45)

PWX (POLWAX): POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 3/2019

(19.11.2019 17:27)

PWX (POLWAX): Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.

(13.11.2019 18:27)

PWX (POLWAX): Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.

(29.10.2019 16:21)

PWX (POLWAX): Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

(24.10.2019 15:45)

PWX (POLWAX): Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.

(22.10.2019 17:12)

PWX (POLWAX): Czasowe wstrzymanie prac prospektowych

(22.10.2019 14:45)
Następne » strona 1/26