STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH (PRIMETECH)PTH (PRIMETECH): Uzgodnienie planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o.

(23.09.2019 15:27)

PTH (PRIMETECH): Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

(20.09.2019 16:48)

PTH (PRIMETECH): Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

(20.09.2019 16:45)

PTH (PRIMETECH): Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

(20.09.2019 16:45)

PTH (PRIMETECH): Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

(20.09.2019 16:42)

PTH (PRIMETECH): Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

(18.09.2019 14:06)

PTH (PRIMETECH): Raport półroczny PRIMETECH Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

(23.08.2019 20:45)

PTH (PRIMETECH): Wstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

(21.08.2019 12:48)

PTH (PRIMETECH): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem

(20.08.2019 14:03)

PTH (PRIMETECH): Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

(20.08.2019 13:57)