STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTS (OTLOG)OTS (OTLOG): Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r.

(14.08.2019 21:39)

OTS (OTLOG): Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

(06.08.2019 16:57)

OTS (OTLOG): Wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy Obligacji Serii H

(31.07.2019 14:33)

OTS (OTLOG): Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

(29.07.2019 19:42)

OTS (OTLOG): Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.

(25.07.2019 18:06)

OTS (OTLOG): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.

(25.07.2019 16:51)

OTS (OTLOG): Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 29.07.2019 r.

(08.07.2019 22:33)

OTS (OTLOG): Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółką zależną

(03.07.2019 14:15)

OTS (OTLOG): Powzięcie informacji o wysłaniu przez Allianz ZB zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.

(29.06.2019 12:45)

OTS (OTLOG): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

(28.06.2019 21:39)
Następne » strona 1/55