STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTS (OTLOG)OTS (OTLOG): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku ? korekta załącznika do raportu bieżącego

(10.10.2019 23:00)

OTS (OTLOG): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

(10.10.2019 16:33)

OTS (OTLOG): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

(10.10.2019 16:21)

OTS (OTLOG): Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

(08.10.2019 16:45)

OTS (OTLOG): Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.

(07.10.2019 19:57)

OTS (OTLOG): Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji

(30.09.2019 23:42)

OTS (OTLOG): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

(27.09.2019 16:03)

OTS (OTLOG): Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

(24.09.2019 14:54)

OTS (OTLOG): Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

(13.09.2019 22:12)

OTS (OTLOG): Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.

(09.09.2019 20:12)
Następne » strona 1/57