STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTS (OTLOG)OTS (OTLOG): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

(04.08.2020 20:45)

OTS (OTLOG): Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

(03.08.2020 10:57)

OTS (OTLOG): Powołanie Członków Zarządu OT LOGISTICS S.A. na nową kadencję

(30.07.2020 16:54)

OTS (OTLOG): Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023

(30.07.2020 16:48)

OTS (OTLOG): Realizacja planu naprawczego ? planowana częściowa spłata kredytów w związku z przyznaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki zależnej Emitenta

(28.07.2020 18:42)

OTS (OTLOG): Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku

(28.07.2020 18:21)

OTS (OTLOG): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

(23.07.2020 10:51)

OTS (OTLOG): Spełnienie się warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta ? Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics

(22.07.2020 22:15)

OTS (OTLOG): Zawarcie umów zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta ? Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics

(15.07.2020 15:09)

OTS (OTLOG): Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 31.07.2020 r.

(10.07.2020 22:27)
Następne » strona 1/68