STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRI (KREDYTIN)KRI (KREDYTIN): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.

(09.10.2019 09:15)

KRI (KREDYTIN): Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.

(07.10.2019 13:15)

KRI (KREDYTIN): Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki

(03.10.2019 14:54)

KRI (KREDYTIN): Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2019 r.

(02.10.2019 11:30)

KRI (KREDYTIN): Powołanie osób nadzorujących

(25.09.2019 19:21)

KRI (KREDYTIN): Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.

(25.09.2019 19:09)

KRI (KREDYTIN): informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

(06.09.2019 13:09)

KRI (KREDYTIN): Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r.

(05.09.2019 09:00)

KRI (KREDYTIN): KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2019

(29.08.2019 17:09)

KRI (KREDYTIN): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.

(29.08.2019 15:48)
Następne » strona 1/87