STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW (BOWIM)BOW (BOWIM): Powiadomienie o transakcji na akcjach ?Bowim? S.A.

(15.01.2020 16:03)

BOW (BOWIM): Powiadomienie o transakcji na akcjach ?Bowim? S.A.

(13.12.2019 15:15)

BOW (BOWIM): Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku uwzględniającego skargę Emitenta o sygn. I FSK 1609/18 dotyczącego decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 29.09.2017 r. określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK- 3.4103.1.2017.16

(12.12.2019 14:51)

BOW (BOWIM): Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao S.A.

(04.12.2019 15:39)

BOW (BOWIM): Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.

(04.12.2019 15:33)

BOW (BOWIM): Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za miesiące od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r.

(21.11.2019 15:03)

BOW (BOWIM): BOWIM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

(19.11.2019 17:18)

BOW (BOWIM): Powiadomienie o transakcji na akcjach ?Bowim? S.A.

(15.11.2019 13:33)

BOW (BOWIM): Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku.

(13.11.2019 10:36)

BOW (BOWIM): Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r.

(06.11.2019 13:39)
Następne » strona 1/49