STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW (RAINBOW)RBW (RAINBOW): Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych

(07.01.2020 16:51)

RBW (RAINBOW): Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży i o przedsprzedaży imprez turystycznych. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.

(03.01.2020 16:21)

RBW (RAINBOW): Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 3 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta

(23.12.2019 16:18)

RBW (RAINBOW): Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu listopadzie 2019 roku

(23.12.2019 16:03)

RBW (RAINBOW): Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

(12.12.2019 16:06)

RBW (RAINBOW): Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

(12.12.2019 16:03)

RBW (RAINBOW): Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

(12.12.2019 15:57)

RBW (RAINBOW): Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty ZIMA 2019/2020 ? od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 listopada 2019 roku.

(05.12.2019 13:03)

RBW (RAINBOW): Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych

(04.12.2019 14:30)

RBW (RAINBOW): Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu październiku 2019 roku

(25.11.2019 16:03)
Następne » strona 1/74