STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE (WORKSERV)WSE (WORKSERV): Conclusion by the Issuer of the Annex No. 5 to the Credit Agreement of 18 November 2015

(31.03.2020 21:27)

WSE (WORKSERV): Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 5 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r.

(31.03.2020 21:21)

WSE (WORKSERV): Submission by the Investor of motions to the antimonopoly authorities for consent to take control over the Company

(26.03.2020 18:15)

WSE (WORKSERV): Złożenie przez Inwestora wniosków do organów antymonopolowych w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Spółką

(26.03.2020 18:09)

WSE (WORKSERV): Fulfillment of the condition precedent under the Investment Agreement

(25.02.2020 18:51)

WSE (WORKSERV): Zrealizowanie warunku zawieszającego z Umowy Inwestycyjnej

(25.02.2020 18:45)

WSE (WORKSERV): Correction of the current report no 12/2020 entitled: Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.

(13.02.2020 13:06)

WSE (WORKSERV): Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 pod tytułem: Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.

(13.02.2020 13:03)

WSE (WORKSERV): Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.

(13.02.2020 09:18)

WSE (WORKSERV): Making public delayed confidential information connected with commencement of the negotiation process in the scope of the planned transaction on account of being provided with a non-binding offer related to refinancing and acquisition of shares of Work Service S.A.

(13.02.2020 09:09)
Następne » strona 1/122