STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE (WORKSERV)WSE (WORKSERV): Correction of the current report no 12/2020 entitled: Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.

(13.02.2020 13:06)

WSE (WORKSERV): Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 pod tytułem: Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.

(13.02.2020 13:03)

WSE (WORKSERV): Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.

(13.02.2020 09:18)

WSE (WORKSERV): Making public delayed confidential information connected with commencement of the negotiation process in the scope of the planned transaction on account of being provided with a non-binding offer related to refinancing and acquisition of shares of Work Service S.A.

(13.02.2020 09:09)

WSE (WORKSERV): Completion of negotiations with banks financing the Issuer regarding the change of the financing conditions of the Issuer.

(13.02.2020 09:03)

WSE (WORKSERV): Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.

(13.02.2020 08:51)

WSE (WORKSERV): Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w zakresie planowanej transakcji w związku z otrzymaniem oferty niewiążącej dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Work Service S.A.

(13.02.2020 08:45)

WSE (WORKSERV): Zakończenie negocjacji z bankami kredytującymi Emitenta w sprawie zmiany warunków finansowania Emitenta

(13.02.2020 08:39)

WSE (WORKSERV): Change in business conditions for the sale of the Company?s shares by key shareholders of the Company to an international industry investor

(13.02.2020 08:33)

WSE (WORKSERV): Zmiana warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki przez kluczowych akcjonariuszy Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego

(13.02.2020 08:27)
Następne » strona 1/121