STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS (IZOSTAL)IZS (IZOSTAL): Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

(24.07.2020 11:33)

IZS (IZOSTAL): Zawarcie przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. oraz Ferrum S.A. Umowy w zakresie dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.

(14.07.2020 12:21)

IZS (IZOSTAL): Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

(01.07.2020 14:45)

IZS (IZOSTAL): Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.

(30.06.2020 12:36)

IZS (IZOSTAL): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku

(24.06.2020 14:45)

IZS (IZOSTAL): Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

(24.06.2020 14:39)

IZS (IZOSTAL): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.

(24.06.2020 14:15)

IZS (IZOSTAL): Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2019 rok.

(24.06.2020 14:09)

IZS (IZOSTAL): Informacja o kwalifikacji oferty Konsorcjum w składzie Izostal S.A oraz Ferrum S.A. na realizację dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.

(24.06.2020 11:57)

IZS (IZOSTAL): Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce Izostal S.A. poniżej 5% przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny.

(22.06.2020 10:38)
Następne » strona 1/39