STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

POZ (POZBUD)POZ (POZBUD): Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.

(17.09.2019 18:39)

POZ (POZBUD): Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

(04.09.2019 13:27)

POZ (POZBUD): Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

(02.09.2019 14:21)

POZ (POZBUD): Raport półroczny POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

(30.08.2019 18:39)

POZ (POZBUD): Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.

(28.08.2019 17:21)

POZ (POZBUD): Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

(01.08.2019 14:51)

POZ (POZBUD): Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, udzielone poza zgromadzeniem, na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

(06.06.2019 18:21)

POZ (POZBUD): Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.

(31.05.2019 15:21)

POZ (POZBUD): Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 w odniesieniu do uchwał nr 11/2019 i nr 12/2019 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, zawartych w załączniku do raportu.

(28.05.2019 16:45)

POZ (POZBUD): Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.

(24.05.2019 19:15)
Następne » strona 1/61