STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

POZ (POZBUD)POZ (POZBUD): Uzupełnienie składu zarządu spółki Pozbud T&R S.A.

(03.06.2020 21:54)

POZ (POZBUD): Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji spółki Pozbud T&R S.A., rejestracja nabycia akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

(03.06.2020 21:45)

POZ (POZBUD): Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu POZBUD T&R S.A.

(02.06.2020 21:09)

POZ (POZBUD): Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

(29.05.2020 21:51)

POZ (POZBUD): Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.- KOREKTA RAPORTU - z powodu pominięcia postawy prawnej

(29.05.2020 21:39)

POZ (POZBUD): Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.

(29.05.2020 21:27)

POZ (POZBUD): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Pozbud T&R S.A. oraz nabycie akcji Pozbud T&R S.A. nowej emisji przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze

(20.05.2020 19:12)

POZ (POZBUD): Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok

(14.05.2020 14:06)

POZ (POZBUD): Zbycie akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz transakcje dotyczące znaczących pakietów akcji Spółki

(11.05.2020 22:21)

POZ (POZBUD): Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Pozbud T&R S.A. na spółką Agnes S.A.

(06.05.2020 15:36)
Następne » strona 1/65