STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG (MEDICALG)MDG (MEDICALG): Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

(21.01.2020 13:15)

MDG (MEDICALG): Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie

(21.01.2020 12:57)

MDG (MEDICALG): Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

(20.01.2020 13:18)

MDG (MEDICALG): Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie umowy o plasowanie.

(20.01.2020 08:57)

MDG (MEDICALG): Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.

(14.01.2020 10:37)

MDG (MEDICALG): Zaangażowanie Santander Bank Polska S.A. i CC Group sp. z o.o. w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

(14.01.2020 08:55)

MDG (MEDICALG): Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

(10.01.2020 18:00)

MDG (MEDICALG): Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2019 r.

(09.01.2020 16:57)

MDG (MEDICALG): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku

(07.01.2020 15:48)

MDG (MEDICALG): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku

(07.01.2020 15:45)
Następne » strona 1/38