STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIG (PLANETINN)PIG (PLANETINN): Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego w postepowaniu o zatwierdzenie układu // Submission of an application for approval of the agreement adopted in the approval of the arrangement

(13.08.2018 18:09)

PIG (PLANETINN): Zmiany w Statucie spółki Planet Innovation Group S.A. // Amendments to the Statutes of Planet Innovation Group S.A.

(13.08.2018 18:00)

PIG (PLANETINN): Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 // Correction of the current report no 8/2018

(11.08.2018 23:50)

PIG (PLANETINN): Raport okresowy za II kwartał 2018 roku // Report of the 2Q of 2018

(11.08.2018 23:35)

PIG (PLANETINN): Podpisanie umowy z Autoryzowanym doradcą // Signing a contract with an Authorized Adviser

(03.08.2018 13:45)

PIG (PLANETINN): Treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r. // The resolutions passed at the OGM of Shareholders dated on the 29th of June 2018

(02.07.2018 17:50)

PIG (PLANETINN): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Innovation Group S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. // List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of the Planet Innovation Group PLC on the 29th of June 2018 r..

(02.07.2018 17:45)

PIG (PLANETINN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A. // The notice convening the Ordinary General Meeting of Planet Innovation Group PLC

(03.06.2018 23:20)

PIG (PLANETINN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A. // The notice convening the Ordinary General Meeting of Planet Innovation Group PLC

(03.06.2018 23:15)

PIG (PLANETINN): Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect // Incidental 16a infringement of Good Practices of Companies Listed on NC

(03.06.2018 21:10)