STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DAT (DATAWALK)DAT (DATAWALK): Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim Integratorem Systemów. Pilot project with a North American System Integrator.

(05.11.2019 15:06)

DAT (DATAWALK): Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares ? change in the total number of votes.

(31.10.2019 17:45)

DAT (DATAWALK): Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares ? change in the total number of votes.

(31.10.2019 16:24)

DAT (DATAWALK): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series N shares and amendments to the Articles of Association.

(31.10.2019 13:36)

DAT (DATAWALK): Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu. Pilot project with North American Security/Intelligence Services Firm.

(29.10.2019 13:18)

DAT (DATAWALK): Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA.

(24.10.2019 10:00)

DAT (DATAWALK): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N. Information connected with the completion of the private subscription of series N shares.

(14.10.2019 12:39)

DAT (DATAWALK): Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.

(03.10.2019 09:12)

DAT (DATAWALK): Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.

(30.09.2019 20:45)

DAT (DATAWALK): Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.

(30.09.2019 16:42)
Następne » strona 1/34