STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEOH208


Pełna nazwa:Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZ-II-08 Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:4500
Emitent:Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:list zastawny hipoteczny
ISIN:PLBPHHP00127
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje