STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRA0528


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii KRAKOW070528 wyemitowanych przez Miasto Kraków
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:120000
Emitent:Miasto Kraków
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0023200047
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje