STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLD1125


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Gołdap
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:10000
Emitent:Gmina Gołdap
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0025200011
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje