STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OLK1123


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii A13 wyemitowane przez Gminę Olkusz
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:12000
Emitent:Gmina Olkusz
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0027200019
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje