STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRZ1127


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii A13 Gminy Brzesko
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:7000
Emitent:Gmina Brzesko
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0012200032
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje