STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEOH210


Pełna nazwa:Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZ-II-10 Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:15000
Emitent:Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:list zastawny hipoteczny
ISIN:PLBPHHP00143
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje