STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SID1133


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii F13 wyemitowane przez Miasto Siedlce
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:40000
Emitent:Miasto Siedlce
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0021200130
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje