STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GNB0421


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii PP3-XI wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A.
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:81583
Emitent:Getin Noble Bank S.A.
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:korporacyjna
ISIN:PLGETBK00277
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje