STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BSP0724


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii BSP0724 wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku
Nominał:100
Cena emisyjna:-
Emisja:100000
Emitent:Bank Spółdzielczy w Płońsku
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:korporacyjna
ISIN:PLBSPIA00025
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:obligacje